กองกลาง มรภ.นศ. จัดกิจกรรม “คนละชั้น สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์สิ่งดีดี”


วันนี้ (13 ม.ค. 66) เวลา 11.09 น. ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุมภักดีดำรงฤทธิ์ ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศ์พันธ์ ใจห้าววีระพงศ์ รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาท้องถิ่นและสื่อสารองค์กร เป็นประธานมนพิธีเปิดกิจกรรม “คนละชั้น สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์สิ่งดีดี” จัดโดยกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความรักความสามัคคีแก่บุคลากร โดยการร่วมรับประทานอาหารกลางวัน พบปะ พูดคุย