การแข่งขันกีฬาฟุตบอลจตุรมิตร ชิงถ้วยพระราชทาน “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ นี้

วันนี้(31ม.ค.66) ณ ห้องประดู่แดง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จัดแถลงข่าวเตรียมความพร้อมของการจัดการแข็งขัน กีฬาฟุตบอลจตุรมิตร ชิงถ้วยพระราชทาน “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 3 โดยมีนายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ พร้อมด้วยนายยงยุทธ ปูขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ คุณพรเพ็ญ แปวประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุง นายอนุวัฒน์ บุญธรรมโม รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธ ร่วมแถงข่าว ซึ่งมีเบญจองค์กร คณะครู นักเรียน สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติร่วมกิจกรรม

การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตร ชิงถ้วยพระราชทาน “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของ 4 สถาบันการศึกษา
ที่มีความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้แก่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช, โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา, โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง และโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง โดยทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันโดยดีตลอดมา เพื่อวัตถุประสงค์สำคัญ ดังนี้ 1. เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ในสถาบันโรงเรียนที่มีความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นการเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2. เพื่อสร้างความรักสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนยอดนิยมในภาคใต้ 3. เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาฟุตบอล ให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 4. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ใช้เวลาว่างในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพป้องกันโรคภัย และห่างไกลยาเสพติด มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ซึ่งโรงเรียนเบญจมราชูทิศขอเรียนแจ้งเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทุกท่านว่า
เรามีความพร้อมในการจัดการแข่งขัน ประกอบไปด้วย

– ด้านสถานที่จัดการแข่งขัน ใช้สนามฟุตบอลของโรงเรียนเบญจมราชูทิศในการแข่งขันฟุตบอล
ทุกรอบ ทุกคู่ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการจัดการแข่งโดยทุกคนมีส่วนร่วม คณะครู นักเรียน สามารถรับชม
และร่วมเชียร์ได้
– ด้านกำหนดการจัดการแข่งขัน มีดังนี้
วันที่ 8 มกราคม 2566 กำหนดให้มีพิธีเปิด และการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนรอบที่ 1
วันที่ 9 มกราคม 2566 การแข่งขันฟุตบอลอาวุโส และงานเลี้ยงรับรองนักกีฬา (Sport Night)
วันที่ 10 มกราคม 2566 จัดให้มีพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ การแข่งขันฟุตบอลรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ พิธีปิดการแข่งขัน และการส่งมอบธงให้แก่เจ้าภาพปีต่อไป
– ด้านที่พัก โรงเรียนเบญจมราชูทิศได้จัดเตรียมความพร้อมที่พัก โดยประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งในส่วนของที่พักนักกีฬามีความสะดวกสบาย ทั้งด้าน ที่นอน ที่รับประทานอาหาร สนามฝึกซ้อม และพื้นที่จอดรถที่เพียงพอ รวมถึงมีระบบดูแลรักษาความปลอดภัย
ที่ดีเยี่ยม
– ในด้านความพร้อมของการจัดการแข่งขัน ทางโรงเรียนได้เชิญกรรมการจากสมาคมฟุตบอล
แห่งประเทศไทยมาเป็นกรรมการตัดสิน จึงขอให้ทุกท่านวางไว้ และเชื่อมั่นได้ถึงความมีมาตรฐาน บริสุทธิ์ และยุติธรรม
และสุดท้ายความพร้อมของนักกีฬา เชื่อว่านักฟุตบอลของทั้ง 4 สถาบัน มีความพร้อมเกินร้อย
ที่จะเข้าร่วม “การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตร” ชิงถ้วยพระราชทาน “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 นี้
โดยโรงเรียนเบญจมราชูทิศมีแนวทางในการจัดการแข่งขัน คือ“จตุรมิตรสร้างคุณภาพการศึกษา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์”