ทัศนศึกษา ภายใต้โครงการ “นายเหมืองน้อย”กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี แหล่งเรียนรู้ตามประกาศของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการหมืองแร่

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


วันนี้ (16 ก.พ.66) คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยหาร เข้าทัศนศึกษา ภายใต้โครงการ “นายเหมืองน้อย” กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 202 ท่าน โดยมีนายยงยุทธ รัตนสิริ‎ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.นครรัตนศิลา และครอบครัว ร่วมให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหาร ที่เดินทางมาทัศนศึกษาตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ตามประกาศของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการหมืองแร่ มีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดฝุ่นละออง ใส่ใจดูแลต้นไม้ที่ปลูกอยู่เป็นประจำ ทำให้ต้นไม้สามารถเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ ดักจับฝุ่นละอองได้เป็นอย่างดี และสวยงาม ซึ่งในการจัดการพัฒนาการเรียนในปัจจุบันนั้น มุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งจำเป็นต้องส่งเสริมผู้เรียนเกิดทักษะ เกิดประสบการณ์ และเป็นการส่งเสริมพัฒนาด้านสติปัญญา เจตคติ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนกล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ จึงจัดให้ผู้เรียนได้ศึกษาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้จริงนอกโรงเรียน เพื่อช่วยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี และผู้เรียนได้สัมผัสกับประสบการณ์จริง และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้จริง

ซึ่งทางเหมืองหินได้อำนวยความสะดวกในด้านสถานที่ ขนม อาหาร และเครื่องดื่ม ไว้คอยบริการ รวมทั้งมอบของที่ระลึก และทุนการศึกษาให้ด้วยจำนวนหนึ่ง ณ เหมืองหิน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุติวรรณ และ โรงโม่หิน บริษัท นครรัตนศิลา จำกัด (แหล่งเรียนรู้ตามประกาศของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่)

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0