พิธีส่งมอบผ้าพระบฎพระราชทานให้อำเภอปากพนัง ณ โรงเรียนปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

วันนี้ (3 มี.ค.66) เวลา 9.30 น. ที่ โรงเรียนปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ทำพิธีส่งมอบผ้าพระบฏพระราชทาน จำนวน 6 ผืน โดยมีนายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอปากพนัง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอปากพนัง ฯลฯ ร่วมรับมอบผ้าพระบฏพระราชทาน เพื่อนำไปสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน ณ บริเวณลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช

นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า งานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2566 ถือเป็นประเพณีสำคัญของชาวนครศรีธรรมราช เป็นงานประเพณีมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานเกือบ 800 ปี ด้วยพลังแห่งความเชื่อความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ตามความเชื่อที่ได้รับสืบต่อกันมาว่าการได้ร่วมประเพณีแห่ผ้าขึ้นพระบรมธาตุเจดีย์ ถือเป็นการถวายเป็นพุทธบูชา จะได้รับบุญกุศลผลบุญที่ยิ่งใหญ่ ที่สำคัญเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่ดีงามของจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้อยู่คู่ยาวนานสืบไป.