“6 องค์กร” “ทำความดีสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม”

“6องค์กร”

“ทำความดีสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม”

“องค์กรและคนดีต้นแบบ”

รางวัล บุคคลดีเด่น 5 รางวัล ประกอบด้วย

1. นางพิชานันท์ เผือกผ่อง นายกเหล่ากาชาด จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.พ.ต.อ.สุทัศน์ สงสยม
รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช

3.นายสุเทพ มานพ หัวหน้ากู้ภัยทางน้ำมูลนิธิไต้เต็กตึ๊ง

4.นายจรินทร์ ตรีอุบล เจ้าหน้าที่กู้ภัยประชาร่วมใจ

5.นายประยูร เงินพรหม ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วน 6 องค์กรอาสาทำความดีเพื่อสังคม
ส่วนรวมดีเด่น ประกอบด้วย

1.มูลนิธิประชาร่วมใจ

2.มูลนิธิไต้เต็กตึ๊ง

3.กู้ภัยนคร ฯ

4.ชมรมคนทำความดีสันติสุข

5.ศูนย์พระศูนย์พระคิลานุปัฏฐาก
ณ วัดบุญนารอบ

6.นายปัญญาวัฒน์ การะเวช
ศูนย์สื่อสารภาคประชาชน


สมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช
สายตรวจโซเชี่ยลนครศรีธรรมราช